ARCOL AS

Matematikk - rom

Vår Matematikkavdeling er den mest omfattende i Norge. Her presenterer vi en rekke aktuelle konkretiseringsprodukter som har blitt meget godt mottatt rundt om på skolene. Savner du likevel produkter, ta kontakt! Vi har tilgang til over 3000 aktuelle matematikkprodukter. Nye produkter tas inn etter dialog med aktive lærere fortløpende.

Alle våre produkter er testet og evaluert av aktive lærere.

Matematikkrom

Vi har de siste årene bygd en rekke Matematikkrom /Tallverksted. Erfaringer fra skoler som har kommet godt i gang er udelt positive. Ta kontakt dersom dere ønsker  å bygge en tilsvarende enhet, vi har utstyrslister utarbeidet i samarbeid med aktive lærere.  Lister for 1-7, og 8-10 klasse. 

Oversikt over skoler som har bygd komplette Matematikkrom/tallverksted finner du under NYHETER her i nettvarhuset.

Vårt mål er å øke interessen for faget og gi elevene en mer variert og interesseskapende undervisning. Med våre produkter kan elevene konsentrere seg om å lære prinsipper og forståelse gjennom sortering, bygging, spill og trinnvis opplæring. Matematikk er både et teoretisk  og et praktisk fag og det er GØY!

Hos oss kan skoler og barnehager kjøpe akkurat det de trenger, når de trenger det. Til gunstige priser. Våre priser er nettopriser hvor det ligger inne mimimum 15-20% rabatt. Savner du noe ta kontakt!

Skoler og barnehager får ytterligere 4% nettrabatt på matematikk produkter bestillt i vårt nettvarehus: HER !

Arcol ASTelefon: 66 99 11 25Nettstedskart