ARCOL AS

Møbler

Vi har felles lager med Krogsæter AS en av  norges ledende totalleverandører av inventar og utstyr til skoler. Til sammen er vi et meget spennende team. Trenger du møbler til klasserom, personalrom, kontor/arbeidsplasser, laboratoratorium, SFO osv, ta kontakt.  Utstillingen finner du i Oslo  - Frognerveien 13 B. Krogsæter AS når du her. 
Arcol ASTelefon: 66 99 11 25Nettstedskart