ARCOL AS

Trenger dere Basispakker eller Matematikkrom?

Vårt utvalg i konkretiseringsutstyr til Matematikkfaget er det klart største i Norge. I samarbeid med våre internasjonale partnere kan vi tilby over 3.000 ulike produkter for matematikkfaget. De mest populære er tatt inn i vår nettbutikk, se HER .

Vi har de siste årene levert mange komplette Matematikkrom /Tallverksted. Ønsker dere å bygge en tilsvarene enhet? - Ta kontakt! Vi kan sende dere komplette utstyrslister  for enten: 1-7 og 8-10 klasse. Listene er utarbeidet av aktive grunnskolelærere. Listene har kataloghenvisninger, og vil helt sikkert være til hjelp!

Vi har tidligere levert en startpakke til alle grunnskolene i Oslo.  En del skoler ønsker å kombinere rom for Naturfag og Matematikk, vi har utvalget og erfaring med å plukke ut aktuelle produkter.

Vi samarbeider tett med aktive grunnskolelærere rundt om i hele landet. Nye produkter vil etter anbefaling bli tatt inn i vareutvalget fortløpende, alle våre produkter er testet og evaluert av aktive lærere!

Det første Matematikkrommet  i landet ved  Hovinhøgda skole i Fet kommune, ble utviklet i samarbeid med LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen)  NIF (Norske Sivilingeniørers forening.) og BNL (Byggnæringens landsforening) de hentet det meste av utstyret fra våre kataloger.

Senere har vi levert Matematikkrom/Forskerrom/Matematek til en rekke skoler over hele landet. Se oversikt over eksempelskoler under Nyheter over. Organiseringen kan være forskjellig  fra skole til skole ut fra lokale forhold og behov, men alle skolene har kjøpt inn et bredt utvalg av kontretiseringsmateriell fra oss.

Ta kontakt for tips til oppbygging.

Basispakker:

Matematikksenteret har laget forslag til utstyrspakker for de ulike nivåene i grunnskolen som de mener bør være i alle rom der elevene har matematikkundervisning. Dette har de kalt BASISPAKKER. Slike basispakker finner dere i vår nettbutikk. Disse kan kjøpes samlet, eller dere kan plukke det dere har behov for. Utstyr utover dette, mener Matematikksenteret at  skolen  kan oppbevare i ulike matematikkskap, eller en kan ha et eget matematikkrom. De mener at det ikke er nok med et matematikkrom, men at en i tillegg må ha en del basisutstyr i undervisningsrommene. Plukk det dere trenger hos oss, vi forsøker til en hver tid å holde lave priser til alle skoler. Ikke bare de som har inngått en eller annen avtale. - Savner dere produkter  - ta kontakt!

Arcol ASTelefon: 66 99 11 25Nettstedskart